T6, 07 / 2017 2:15 sáng | nguyenhongky1992

(Toán Học) – Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng mà các bạn chưa nắm rõ, hãy nhớ kỹ để áp dụng vào các dạng bài để giải.

Khoảng cách từ một điểm đến một đường phẳng (hoặc một mặt thẳng) bằng khoảng cách từ điểm đó tới điểm vuông góc của nó lên đường phẳng (hoặc mặt thẳng).

Dưới đây là toàn bộ công thức tính về khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng nào đó, các em cần phải nắm vững và áp dụng nhuần nhuyễn để có thể giải tốt được các bài toán về dạng này.

Mời các em tham khảo các công thức dưới đây

I. TÓM TẮT LÝ CÔNG THỨC

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

khoang-cach-tu-mot-diem-den-mot-duong-thang

Loading...

Vị trí tương đối của hai điểm đối với một đường thẳng

khoang-cach-tu-mot-diem-den-mot-duong-thang-1

Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng

khoang-cach-tu-mot-diem-den-mot-duong-thang-2

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1.

a. Tính khoảng cách từ điểm M(1, 2) đến đường thẳng cho dưới dạng sau đây:

(D) : 4x + 3y – 2 = 0.

b. Tính khoảng cách từ điểm M(2, 4) đến đường thẳng cho dưới dạng sau đây:

(D) : 3x – 2y + 1 = 0

Bài 2. Tính những điểm nằm trên đường thẳng: 2x + y – 1 = 0 và có khoảng cách đến (D): 4x + 3y – 10 = 0 bằng 2

Bài 3. Viết phương trình của đường thẳng đi qua điểm A(1, –3) và có khoảng cách đến điểm M0(2, 4) bằng 1.

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục