T2, 06 / 2017 1:10 sáng | nguyenhongky1992

(Công thức Toán Học) – Toàn bộ các công thức về cấp số cộng và một số phương pháp giải các bài toán về cấp số cộng.

Định Nghĩa: Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó và một số dd không đổi, nghĩa là (un)(un) là cấp số cộng ⇔∀n⩾2,un=un−1+d⇔∀n⩾2,un=un−1+d
Số dd được gọi là công sai của cấp số cộng.
Ví dụ 1: a) Dãy các số tự nhiên lẻ
1,3,5,…,2n−1,…1,3,5,…,2n−1,… là một cấp số cộng với công sai d=2

Loading...

Dưới đây là công thức về cấp số cộng dành cho các em học sinh tham khảo để có thể giải được các bài toán về dạng này. Các em cần nắm vững công thức để có thể áp dụng giải các bài toán về cấp số cộng.

cong-thuc-ve-cap-so-cong

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục