T2, 04 / 2017 2:05 sáng | nguyenhongky1992

(Đề thi Tiếng Anh) – Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 cho các em tham khảo và làm đề để kiểm tra năng lực.

Đây là bộ đề thi minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2017 với các câu hỏi hay, vừa cơ bản và nâng cao dành cho các em tham khảo thêm. Bộ đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 60 phút bao gồm các phần nghe, nói, đọc, viết.

Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part

differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. wanted               B. stopped        C. decided           D. hated

Loading...

Question 2: A. century               B. culture          C. secure            D. applicant

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other

three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3: A. offer                    B. canoe            C. country          D. standard

Question 4: A. pollution              B. computer        C. currency        D. allowance

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục