T3, 04 / 2017 12:39 sáng | nguyenhongky1992

(Đề thi môn Hóa) – Đề thi thử Quốc Gia môn Hóa Học trường THPT Đoàn Thượng Lần 2 bao gồm cả đáp án chi tiết.

Dưới đây là bộ đề thi môn Hóa của trường THPT Đoàn Thượng Hải Dương Lần 2 tổ chức cho các em học sinh thi để cọ sát trước khi bước vào kỳ thi chính thức, bộ đề này bao gồm 40 câu hỏi xoay quanh chương trình đã học bao gồm cả đáp án và hướng dẫn giải chi tiết toàn bộ đề thi.

Các em hãy bấm thời gian và làm bài nghiêm túc sau đó so sánh kết quả để xem năng lực của mình được bao nhiêu rồi từ đó đưa ra phương pháp ôn luyện tốt nhất.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

 

 

(Đề có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

(40 câu trắc nghiệm)

Ngày thi: 09/04/2017 

Loading...

 

Mã đề thi 132

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

A. 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3.                           B. Cr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2 + H2O.

C. 2Cr + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2.                 D. Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O.

Câu 2: Cho 9 gam một aminoaxit X (phân tử chỉ chứa 1 nhóm – COOH) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được 13,56 gam muối. X là

A. lysin.                         B. valin.                     C. glyxin.                     D. alanin.

Đề thi thử Quốc Gia môn Hóa Học trường THPT Đoàn Thượng Lần 2 bao gồm đáp án

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục