Chuyên đề Hóa Học

Các dạng bài tập về Este trong môn Hóa Học Các dạng bài tập về Este trong môn Hóa Học
(Chuyên đề Hóa Học) – Các dạng bài tập về Este trong môn Hóa Học chia sẻ cho các em tham khảo. Để có thể đạt được điểm 7,8 môn Hóa Học thì không quá khó, chỉ cần các em &oc[...]
Tài liệu ôn thi môn Hóa Học chuyên về Đồng (Cu) Tài liệu ôn thi môn Hóa Học chuyên về Đồng (Cu)
(Chuyên đề Hóa Học) – Tài liệu ôn thi môn Hóa Học chuyên về Đồng (Cu) mời các em học sinh tham khảo. Dưới đây là các dạng bài tập chuyên về Đồng (Cu) được thầy giáo tổng hợp chi tiết toà[...]
Phương pháp giải các bài tập về Peptit trong Hóa Học Phương pháp giải các bài tập về Peptit trong Hóa Học
(Tài liệu Hóa Học) – Phương pháp giải các bài tập về Peptit trong Hóa Học thầy muốn chia sẻ cho các em tham khảo. Để giải được các dạng bài về Peptit các em phải nắm vững được công thức phân tử của n&oa[...]
Phương pháp giải bài tập về Hiđrocacbon thơm Phương pháp giải bài tập về Hiđrocacbon thơm
[Chuyên đề 2] – Phương pháp giải bài tập về Hiđrocacbon thơm chia sẻ cho các em học sinh tham khảo. Dưới đây là phương pháp giải các dạng bài tập về hidrocacbon thơm và toàn bộ lý thuyết dành cho[...]
Bài tập tổng hợp về Phenol và Ancol Bài tập tổng hợp về Phenol và Ancol
(Tài liệu Hóa Học) – Bài tập tổng hợp về Phenol và Ancol bao gồm các dạng bài mời các em học sinh tham khảo. Kỳ thi sắp đến gần, các em cần phải tổng hợp lại toàn bộ kiến thức cũng như rà soát lại toà[...]

Loading…