T6, 04 / 2017 8:36 chiều | nguyenhongky1992

[Chuyên đề 2] – Phương pháp giải bài tập về Hiđrocacbon thơm chia sẻ cho các em học sinh tham khảo.

Dưới đây là phương pháp giải các dạng bài tập về hidrocacbon thơm và toàn bộ lý thuyết dành cho các em học sinh tham khảo. Để làm tốt các bài toán dạng này đòi hỏi các em học sinh phải ôn luyện thật tốt toàn bộ kiến thức đã học và giải nhiều dạng bài thì sẽ đạt được điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON THƠM

I. Phản ứng thế (phản ứng clo hóa, brom hóa, nitro hóa)

Phương pháp giải

Những lưu ý khi làm các bài tập liên quan đến phản ứng thế của hiđrocacbon thơm:

Loading...
  • Phản ứng clo hóa, brom hóa (to, Fe) hoặc phản ứng nitro hóa (to, H2SO4 đặc) đối vớihiđrocacbon thơm phải tuân theo quy tắc thế trên vòng benzen.
  • Phản ứng clo hóa, brom hóa có thể xảy ra ở phần mạch nhánh no của vòng benzen khi điều kiện phản ứng là ánh sáng khuếch tán và đun nóng (đối với brom).
  • Trong bài toán liên quan đến phản ứng nitro hóa thì sản phẩm thu đượ ờng là hỗn hợp các chất, vì vậy ta nên sử dụng phương pháp trung bình để tính toán.

Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là:

A. 14 gam.               B. 16 gam.            C. 18 gam.          D. 20 gam.

Phương pháp giải bài tập về Hiđrocacbon thơm

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục