T6, 11 / 2017 2:56 sáng | nguyenhongky1992

(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh. (Bài làm văn của bạn Phạm Thị Thủy).

Đề bài: Soạn bài về luân lí xã hội ở nước ta Phan Châu Trinh.

BÀI SOẠN

I, Tìm hiểu chung

1, Tác giả (1872 – 1926)

– Quê ở Quảng Nam.

– Đỗ phó bảng ra làm quan rồi từ quan làm cách mạng.

– Chủ trương cứu nước: Cải cách đổi mới mọi mặt làm dân giàu nước mạnh.

– Thơ văn: Tỏ chí và tuyên truyền.

– Tóm lại: Phan Châu Trinh nhà yêu nước.

2, Tác phẩm

– Đạo đức và luân lí Đông Tây.

– Sáng tác và hoàn thành 1925 sau khi Phan Châu Trinh từ Pháp trở về.

– Trong nước:

+ Phong trào học sinh, sinh viên tiến bộ, phát triển.

+ Quần chúng nhân dân giác ngộ cách mạng.

– Thể loại: Văn chính luận.

– Kết cấu: 5 Phần

3, Đoạn trích

– Vị trí: Phần 3 tác phẩm

– Bố cục: 3 phần

II, Đọc hiểu văn bản

1, Phần 1: Nêu vấn đề xã luân lí.

– Khái niệm: Luân lí xã hội: Chỉ những nguyên tắc, quan niệm hợp lí lẽ, thường chi phối mọi hành động, quan hệ, sự phát triển xã hội.

+ Luân lí xã hội được đề cao mối quan hệ con người với con người.

– Nêu vấn đề:

+ Xã hội luân lí tuyệt nhiên chưa ái biết đến.

+ So với các quốc gia luân lí: Dốt nát hơn nhiều.

-> Cách nêu vấn đề trực tiếp nhấn mạnh, khẳng định Việt Nam chưa có luân lí xã hội.

– Phân tích:

+ Tình cảm bạn bè theo ông không thay cho luân lí xã hội được.

+ 3 Chữ bình thiên hạ, bị một số kẻ làm quan thay đổi, biến chất.

-> Lường trước khái niệm hiểu đơn giản xuyên tạc vấn đề không ít người: Bác bỏ cách hiểu hời hợt, nông cạn luân lí xã hội.

Loading...

soan-bai-ve-luan-li-xa-hoi-o-nuoc-ta

2, Bàn luận về luân lí xã hội.

* So sánh: Luân lí xã hội Châu Âu, bên Pháp với nước ta.

– Châu Âu, Pháp:

+ Xã hội chủ nghĩa thịnh hành

+ Chính phủ lấy sức mạnh đè nên quyền lợi riêng.

-> Công bình mới thôi.

+ Có đoàn thể, công đức.

– Nước ta

+ Điềm như như kẻ ngu không biết gì.

+ Phai ai ai lấy, ai chết mặc bay.

+ Chưa có đoàn thể, ý thức, dân chủ kém.

=> Nước ta không có luân lĩ xã hội.

* Lí giải nguyên nhân

– Bọn học trò ham quyền tước, vinh hoa, nịnh hót, phá tan đoàn thể.

– Vua quan: Dân càng lô lệ, ngôi vua càng lâu dài.

-> Chế độ phong kiến thối nát, đen tối.

– Xu hướng xã hội bén mùi làm quan.

– Quan hệ người với người: Ngó theo sức mạnh.

– Chỉ ra thực trạng xã hội Việt Nam: Rối ren, thối nát.

* Thái độ tác giải:

– Đối với quan lại: Bọn, kẻ, lũ ăn cướp => Căm ghét, đả kích, mỉa mai sâu sắc.

– Đôi với nhân dân: Bên ta, mình, than ôi: Thương xót, cảm thông.

– Tương lai dân tộc: Ôi!…-> Thái độ: Buồn, lo lắng, có chút hi vọng.

=> Bằng cách kết hợp nghị luận, biểu cảm cho thấy rõ thái độ chủ quan và tấm lòng yêu nước của Phan Châu Trinh.

3, Giải pháp

– Muốn được tự do độc lập phải có đoàn thể.

– Muốn xây dựng đoàn thể phải truyền bá xã hội chủ nghĩa.

=> Dễ hiểu, ngắn gọn và thuyết phục.

III, Tổng kết

– Nghệ thuật: Nghị luận và biểu cảm, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể.

– Ý nghĩa:

+ Tư tưởng tiến bộ Phan Châu Trinh.

– Tinh thần yêu nước.

– Ý chí quật cường.

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục