Công thức

Tổng hợp các công thức lượng giác Tổng hợp các công thức lượng giác
(Công thức Toán Học) – Tổng hợp các công thức lượng giác cơ bản và nâng cao dành cho các em học sinh để áp dụng giải các bài toán về lượng giác. Lượng giác là một p[...]
Chuyên đề tam thức bậc hai và ứng dụng Chuyên đề tam thức bậc hai và ứng dụng
(Công thức) – Chuyên đề tam thức bậc hai và ứng dụng trong việc giải các bài toán về tam thức bậc hai. Để có thể giải các dạng bài toán về tam thức bậc hai thì các em học sinh cần phải nắm vững những ki[...]
Định lý Viet và phương trình bậc hai Định lý Viet và phương trình bậc hai
(Công thức Toán Học) – Định lý Viet và phương trình bậc hai dành cho các bạn học sinh áp dụng giải các bài toán bậc hai… Dưới đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương tr&igra[...]
Công thức về cấp số cộng Công thức về cấp số cộng
(Công thức Toán Học) – Toàn bộ các công thức về cấp số cộng và một số phương pháp giải các bài toán về cấp số cộng. Định Nghĩa: Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn) mà trong đó,[...]
Công thức về số phức lớp 12 Công thức về số phức lớp 12
(Công thức Toán Học) – Toàn bộ các công thức về số phức lớp 12 và phương pháp áp dụng giải các bài toán về số phức. Dưới đây là toàn bộ công thức về số phức, các em cần phải nắm vữn[...]
Bất đẳng thức Buniacopxki Bất đẳng thức Buniacopxki
(Công thức Toán Học) – Bất đẳng thức Buniacopxki và một số ứng dụng cụ thể cho các em tham khảo. Có hai loại bất đẳng thức đó là: Bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng thông thường và bất đẳng thức Bunhiacopxki cho hai bộ số. Dướ[...]
Bất đẳng thức Cosi (Cauchy) Bất đẳng thức Cosi (Cauchy)
(Công thức Toán) – Bất đẳng thức Cosi (Cauchy) và một số ứng dụng cụ thể cho các em học sinh tham khảo. Bất đẳng thức Côsi (cho 2 số dương) là: a + b ≥ 2√ab. Dấu "=" xảy ra khi a = b  Bất đẳng thức Côsi (cho n số [...]
Các công thức giải nhanh phần thể tích khối chóp Các công thức giải nhanh phần thể tích khối chóp
(Công thức Toán Học) – Tổng hợp các công thức giải nhanh phần thể tích khối chóp cho các em học sinh tham khảo. Hình học thể tích là một trong những phần khá khó trong môn Toán Học, phần n&agrav[...]

Loading…