Giáo án Ngữ Văn 11

Bài giảng và giáo án bài Chữ Người Tử Tù Bài giảng và giáo án bài Chữ Người Tử Tù
(Giáo án Ngữ Văn 11) – Bài giảng và giáo án bài Chữ Người Tử Tù. (Giáo án của cô Nguyễn Thanh Hiền biên soạn). Bài giảng truyện ngắn: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) Tiết 1 Ngày soạn:                                                         Ngày dạy: Mục tiêu bài học Giúp họ[...]
Bài giảng và giáo án bài Người Trong Bao Bài giảng và giáo án bài Người Trong Bao
(Giáo án Ngữ Văn 11) – Bài giảng và giáo án bài Người Trong Bao của A.P.Sê-Khốp. (Giáo án giảng bài của cô giáo Nguyễn Thị Mai Trang). Người trong bao –  A.P.Sê-khốp – MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: – Hiểu được giá trị tư tưởng truyện ngắn Người trongbao: phê phán sâu sắc lối sống trong bao h[...]

Loading…