VĂN HỌC

Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
(Soạn văn lớp 12) – Anh (Chị) hãy Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. (Bài làm văn của bạn Nguyễn Phúc Linh lớp 12). Đề bài: Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh BÀI SOẠN TIỂU DẪN Những nét chính về tác giả Xuân Quỳnh (1942 – 1988) tên khai sinh là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Quê ở Hà Tây (Nay thu[...]
Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia
(Soạn văn lớp 11) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Thu Hoa). Đề bài: Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng BÀI SOẠN I, Đọc hiểu chi tiết 1, Tác giả (1912 – 1939) – Ông suất thân trong một gia đình nghèo. -> Cu[...]
Soạn bài Chữ Người Tử Tù lớp 11 Soạn bài Chữ Người Tử Tù lớp 11
(Soạn văn lớp 11) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Chữ Người Tử Tù lớp 11. (Bài làm văn của bạn Hoàng Thị Mai Hà). Đề bài: Soạn bài Chữ Người Tử Tù của Nguyễn Tuân BÀI SOẠN 1, Xuất Xứ – 1938 in trong tạp trí Tao Đàm – 1940 ” Vang bóng một thời” tên Chữ người tử tù. – Đề t[...]
Phân tích hình ảnh nồi cháo cám trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Phân tích hình ảnh nồi cháo cám trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân
(Văn mẫu lớp 12) – Anh (Chị) hãy Phân tích hình ảnh nồi cháo cám trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. Đề bài: Phân tích hình ảnh nồi cháo cám trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân BÀI LÀM     Vợ nhặt – dường như cái tên đã nói lên tất cả. Tác phẩm được nhà văn Kim Lân dựng lên bằng tấm lòng thương[...]
Soạn bài Xin lập khoa luật lớp 11 Soạn bài Xin lập khoa luật lớp 11
(Soạn văn lớp 11) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Xin lập khoa luật lớp 11. (Bài làm văn của bạn Hoàng Văn Đức). Đề bài: Soạn bài Xin Lập Khoa Luật Nguyễn Trường Tô BÀI SOẠN Câu 1: Có những loại luật nào? Việc thực hiện luận ở Phương Tây ra sao? – Nội dung của luật bao gồm: Kỉ cương, uy quyền, [...]
Soạn bài Chiếu Tối Ngữ Văn lớp 11 Soạn bài Chiếu Tối Ngữ Văn lớp 11
(Soạn văn lớp 11) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Chiếu Tối Ngữ Văn lớp 11. (Bài soạn của bạn Nguyễn Kiều Trang). Đề bài: Soạn bài Chiều Tối của Hồ Chí Minh BÀI LÀM I, Đọc hiểu khái quát 1, Hoàn cảnh sáng tác – 1942 trên đường chuyển lao từ nhà tù tỉnh tây đến nhà tù Thiên Bảo. – Vị trí: [...]
Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân
(Văn mẫu lớp 12) – Anh (Chị) hãy Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. (Bài làm của bạn Hoàng Thị Thảo). Đề bài: Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân BÀI LÀM     Nếu lịch sử là những trang giấy ghi lại một cách chính xác về những biến cố của dâ[...]
Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân
(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Phúc Nam được 8,75 điểm). Đề bài: Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân BÀI SOẠN TIỂU DẪN Những nét chính về tác giả Kim Lân (1920 – 2007), quê ở Bắc Ninh Năm 1944, Kim Lân tham gia Hội Văn hóa cứu quốc, sau đó[...]
Phân tích khổ 5 bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên Phân tích khổ 5 bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên
(Văn mẫu lớp 12) – Anh (Chị) hãy Phân tích khổ 5 bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên. ( Bài làm văn của bạn Nguyễn Thị Minh Lan). Đề bài: Phân tích khổ 5 bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên BÀI LÀM     Còn gì sung sướng hơn khi đứa con sau bao ngày xa cách được trở về trong lòng [...]

Loading…