VĂN HỌC

Bình giảng khổ 3 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Bình giảng khổ 3 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
(Văn mẫu lớp 12) – Anh (Chị) hãy bình giảng khổ 3 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. ( Bài bình giảng của Cô Diễm Hằng). Đề bài: Bình giảng khổ 3 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng  BÀI LÀM  [...]
Ý nghĩa nhân đạo trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa Ý nghĩa nhân đạo trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa
(Văn mẫu lớp 12) – Anh (Chị) hãy nêu Ý nghĩa nhân đạo trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa của tác giả Nguyễn Minh Châu. Đề bài: Ý nghĩa nhân đạo trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa BÀI LÀM    [...]
Phân tích đoạn thơ thứ 2 trong bài Đất Nước Phân tích đoạn thơ thứ 2 trong bài Đất Nước
(Văn mẫu lớp 12) – Em hãy Phân tích đoạn thơ thứ 2 trong bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm. (Bài làm văn của học sinh giỏi trường Lê Qúy Đôn). Đề bài: Phân tích đoạn thơ thứ hai trong bài thơ “Đâ[...]
Phân tích bài thơ Tự Tình của Hồ Xuân Hương Phân tích bài thơ Tự Tình của Hồ Xuân Hương
(Văn mẫu lớp 11) – Anh (Chị) hãy Phân tích bài thơ Tự Tình của Hồ Xuân Hương trong sách văn học lớp 11. Đề bài: Phân tích bài thơ Tự tình của Hồ Xuân Hương Bài làm     Hồ Xuâ[...]

Loading…