Soạn văn

Soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng Soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng
(Soạn văn lớp 12) – Em hãy Soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng. (Bài soạn văn của cô Nguyễn Nhật Linh) Đề bài: Soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng TIỂU DẪN Những nét chính về tác giả Quang Dũng Nhà thơ Quang Dũng (1921 – 1988) tên khai sinh là Bùi Đình Diệm, quê ở Hà Tây nay th[...]
Soạn bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Soạn bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu
(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. (Bài soạn văn của cô Nguyễn Diệu Linh trường THPT Bắc Giang). Đề bài: Soạn bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Câu 1. Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ: Bài thơ được sáng tác vào tháng 10/1954. Tố Hữu viết nhân sự kiện quân ta đã chi[...]
Soạn bài chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Soạn bài chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu
(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. (Bài soạn của bạn Vũ Thị Thu). Đề bài: Soạn bài chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu BÀI SOẠN TIỂU DẪN Những nét chính về tác giả Nguyễn Minh Châu (1930 – 1989) quê ở Nghệ An. Đầu năm 1950, ông gia nhậ[...]
Soạn bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm Soạn bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Huyền). Đề bài: Soạn bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm BÀI SOẠN TIỂU DẪN Những nét chính về tác giả Nguyễn Khoa Điềm Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943 tại Huế. Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm r[...]
Soạn bài Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân Soạn bài Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân
Đề bài: Soạn bài Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân TIỂU DẪN Người lái đò sông Đà là tùy bút được in trong tập Sông đà được Nguyễn Tuân viết năm 1960. Sông Đà là thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền Tây Bắc rộng lớn, xa xôi. Ng[...]
Soạn bài đàn ghi ta của Lorca Soạn bài đàn ghi ta của Lorca
(Soạn văn lớp 12) –  Em hãy Soạn bài đàn ghi ta của Lorca Thanh Thảo. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Thu Hà)  Đề bài: Soạn bài Đàn ghi-ta của Lorca của Thanh Thảo BÀI SOẠN TIỂU DẪN Những nét chính về tác giả Thanh Thảo sinh năm 1946 Tên khai sinh là Hồ Thành Công Quê quán: Mộ Đức, Quảng Ngã[...]
Soạn bài tác phẩm Chí Phèo lớp 11 Soạn bài tác phẩm Chí Phèo lớp 11
(Soạn văn lớp 11) – Anh (Chị) hãy Soạn bài tác phẩm Chí Phèo lớp 11 của nhà văn Nam Cao. (Bài làm văn của bạn Nguyễn Thị Hoài Anh). Đề bài: Soạn bài Chí Phèo của Nam Cao BÀI LÀM A, Tác giả I, Vài nét về tiểu sử và con người – Nam Cao (1917 – 1951) – Quê ở Hà Nam – Cuộc [...]
Soạn bài Hồn Trương Ba da Hàng thịt Soạn bài Hồn Trương Ba da Hàng thịt
(Soạn văn lớp 12) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Hồn Trương Ba da Hàng thịt. (Bài làm văn của bạn Hoàng Văn Trường). Đề bài: Soạn bài Hồn Trương Ba da Hàng thịt BÀI SOẠN TIỂU DẪN Những nét chính về tác giả Lưu Quang Vũ (1948 – 1988) quê gốc ở Đà Nẵng Từ 1965 – 1970, ông vào bộ đội, phụ vụ tro[...]
Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
(Soạn văn lớp 12) – Anh (Chị) hãy Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. (Bài làm văn của bạn Nguyễn Phúc Linh lớp 12). Đề bài: Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh BÀI SOẠN TIỂU DẪN Những nét chính về tác giả Xuân Quỳnh (1942 – 1988) tên khai sinh là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Quê ở Hà Tây (Nay thu[...]
Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia
(Soạn văn lớp 11) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Thu Hoa). Đề bài: Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng BÀI SOẠN I, Đọc hiểu chi tiết 1, Tác giả (1912 – 1939) – Ông suất thân trong một gia đình nghèo. -> Cu[...]

Loading…