Soạn văn

Soạn bài Chữ Người Tử Tù lớp 11 Soạn bài Chữ Người Tử Tù lớp 11
(Soạn văn lớp 11) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Chữ Người Tử Tù lớp 11. (Bài làm văn của bạn Hoàng Thị Mai Hà). Đề bài: Soạn bài Chữ Người Tử Tù của Nguyễn Tuân BÀI SOẠN 1, Xuất Xứ – 1938 in trong tạp trí Tao Đàm – 1940 ” Vang bóng một thời” tên Chữ[...]
Soạn bài Xin lập khoa luật lớp 11 Soạn bài Xin lập khoa luật lớp 11
(Soạn văn lớp 11) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Xin lập khoa luật lớp 11. (Bài làm văn của bạn Hoàng Văn Đức). Đề bài: Soạn bài Xin Lập Khoa Luật Nguyễn Trường Tô BÀI SOẠN Câu 1: Có những loại luật nào? Việc thực hiện luận ở Phương Tây ra sao? – Nội dung của luật bao gồm: Kỉ cương, uy quyền, [...]
Soạn bài Chiếu Tối Ngữ Văn lớp 11 Soạn bài Chiếu Tối Ngữ Văn lớp 11
(Soạn văn lớp 11) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Chiếu Tối Ngữ Văn lớp 11. (Bài soạn của bạn Nguyễn Kiều Trang). Đề bài: Soạn bài Chiều Tối của Hồ Chí Minh BÀI LÀM I, Đọc hiểu khái quát 1, Hoàn cảnh sáng tác – 1942 trên đường chuyển lao từ nhà tù tỉnh tây đến nhà tù Thiên Bảo. – Vị trí: [...]
Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân
(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Phúc Nam được 8,75 điểm). Đề bài: Soạn bài Vợ nhặt của Kim Lân BÀI SOẠN TIỂU DẪN Những nét chính về tác giả Kim Lân (1920 – 2007), quê ở Bắc Ninh Năm 1944, Kim Lân tham gia Hội Văn hóa cứu quốc, sau đó[...]
Soạn bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên Soạn bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên
(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên. ( Bài làm văn của bạn Nguyễn Thị Mai). Đề bài: Soạn bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên BÀI SOẠN TIỂU DẪN Những nét chính về tác giả Chế Lan Viên (1920 – 1989), quê ở Quảng Trị. Ông từng là thầy giáo, nhà báo Ông tham [...]
Soạn bài Nhật Ký Trong Tù Soạn bài Nhật Ký Trong Tù
(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Nhật Ký Trong Tù của Hồ Chí Minh. (Bài soạn văn của học sinh giỏi bạn Nguyễn Thị Hoa). ĐỀ BÀI: Soạn bài Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh (tập thơ) BÀI SOẠN I, Hoàn cảnh sáng tác, cấu trúc tập thơ. 1, Hoàn cảnh sáng tác. – Trong chuyến công tác bí mật c[...]
Soạn bài Đây Thôn Vĩ Dạ Soạn bài Đây Thôn Vĩ Dạ
(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử. (Bài làm văn của học sinh giỏi bạn Nguyễn Thị Yến). Đề bài: Soạn bài Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử BÀI LÀM I, Tìm hiểu khái quát 1, Tác giả (1912 – 1940) – Là con người bất hạnh. – Là một trong những nhà thơ c[...]
Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền
(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền. ( Bài soạn của bạn Nguyễn Thị Mai Hà). Đề bài: Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền của Vích To Huy Gô BÀI SOẠN I, Giới thiệu 1, Tác giả – Vích to Huy gô (1802 – 1885) ông là một thiên tài cũng là một da[...]
Soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta Soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta
(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh. (Bài làm văn của bạn Phạm Thị Thủy). Đề bài: Soạn bài về luân lí xã hội ở nước ta Phan Châu Trinh. BÀI SOẠN I, Tìm hiểu chung 1, Tác giả (1872 – 1926) – Quê ở Quảng Nam. – Đỗ phó bảng ra làm [...]
Soạn bài Một thời đại trong thi ca Soạn bài Một thời đại trong thi ca
(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Một thời đại trong thi ca. (Bài làm văn của học sinh giỏi bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh). Soạn bài một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh BÀI SOẠN I, Tìm hiểu chung 1, Tác giả – Tên khai sinh: Nguyễn Đức Nguyên (1909 – 1982) – Quê quán: Nghi lộc[...]

Loading…